Thursday, January 12, 2012

UNG THƯ LÀ GÌ?

0 nhận xét

Ung thư là chứng bệnh của các tế bào. Cơ thể con người do hàng triệu tế bào hợp thành. Cơ thể chúng ta luôn tạo ra tế bào mới để giúp ta tăng trưởng, thay thế các tế bào chết hoặc để chữa lành các tế bào bị tổn hại sau khi bị thương.


Di truyền tử là những phần thuộc tế bào có chức năng điều khiển tế bào. Một số di truyền tử ra lệnh cho tế bào khi nào thì cần sinh sôi. Ung thư do các di truyền tử bị tổn hại gây ra.


Những di truyền tử này cò thể bị tổn hại vì nhiều thứ trong môi trường của chúng ta, thí dụ như quá nhiều ánh nắng mặt trời, khói thuốc lá hoặc do thức phẩm chúng ta ăn vào. Đôi khi di truyền tử đã tổn hại được truyền từ cha hay mẹ sang con cái.


Những di truyền tử bình thường ra lệnh cho tế bào lúc nào thì sinh sôi, khi nào thì chết, và điều này xảy ra liên tục trong cơ thể chúng ta. Thế nhưng những di truyền tử bị tổn hại đôi khi lại ra lệnh cho các tế bào sinh sôi quá nhiều hoặc buộc các tế bào phải chết trong khi đáng lẽ chúng phải tiếp tục sống. Những tế bào mọc dư ấy cứ tiếp tục tăng trưởng và có thể tạo thành khối u, gọi là bướu. Một số bướu có thể sờ thấy được, số khác thì không. Một số bướu thuộc loại lành, tức không phải ung thư. Một số thuộc loại bướu độc, tức là bướu ung thư.


Thoạt tiên, ung thư mọc ngay ở chỗ chúng khởi sự, gọi là ung thư sơ cấp. Khối ung thư có thể phát triển đủ lớn để gây ra những triệu chứng.


Dần dà, một vài tế bào ung thư có thể rời khối ung thư sơ cấp và di chuyển đến những phần khác trong cơ thể. Chúng di chuyển theo mạch máu hoặc hệ thống bạch huyết. Những tế bào ung thư này có thể gây ra các khối ung thư mới nơi các phần khác của cơ thể. Những khối ung thư này gọi là ung thư thứ cấp hoặc ung thư di căn. Đôi khi có người không hề biết là mình bị ung thư mãi cho đến khi thấy có
những triệu chứng hoặc bị ung thư thứ cấp.


Ung thư có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào trong cơ thể. Máu và mô bạch huyết cũng có thể phát triển ung thư.


Chúng ta không thể nào bị lây ung thư từ người khác được. Có nhiều người bị ung thư nhưng hơn một nửa số này vẫn sống. Ung thư ảnh hưởng đến mọi người bất kể quốc gia, chủng tộc hay tôn giáo. Cứ 3 người ở Úc thì có 1 người bị ung thư. Ai bị ung thư cũng xứng đáng phải được hỗ trợ và được nhận mọi điều trị tối hảo có thể được.


CÁCH UNG THƯ LAN TRUYỀNKHỞI SỰ CỦA UNG THƯNguồn: http://www.cancervic.org.au/downloads/other_languages/vietnamese/viet_what_is_cancer.pdf


Đường dây thông tin về Bệnh Ung thư:
•Tiếng Việt: (03) 9209 0168
•Tiếng Anh: 13 11 20Leave a Reply