Thursday, January 12, 2012

Những điều gì tránh không nên làm gần ngườI sắp từ trần?

0 nhận xét

Đừng làm động thân tâm của người bệnh bằng tiếng ồn, xúc chạm mạnh vào thân thể hoặc những điều làm tâm họ thêm lo lắng. Cư xử với họ thật nhẹ nhàn.

Leave a Reply