Tuesday, January 10, 2012

Lời Nói Đầu

0 nhận xét


Biên soạn tập cẩm nang tu tập nầy, chúng tôi nhắm thẳng vào khóa tu. Mục đích là để cho quý liên hữu dự tu biết rõ thêm về ý nghĩa và cách thức hành trì qua những vấn đề quan trọng trong chương trình của khóa tu. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn cho quý liên hữu trong đạo tràng, dù thiếu nhân duyên không đến dự tu được, cũng nên biết qua để tự hành trì lấy. Bất cứ việc làm nào dù nhỏ hay lớn, nếu chúng ta không hiểu rõ mục đích, thì sự hành trì của chúng ta dễ bị sai lệch. Do đó, chúng tôi cố gắng biên soạn tập cẩm nang nầy. Mặc dù không được đầy đủ ý nghĩa cho lắm, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, nếu quý liên hữu chịu khó đọc cho thật kỹ và nghiền ngẫm cho thật thấu đáo, thì cũng đủ giúp cho quý vị hành trì đúng pháp và sẽ được lợi lạc rất nhiều. Mong sao tập sách nhỏ nầy sẽ luôn ở bên mình quý vị. Quý vị hãy coi nó như là một người bạn đồng hành chí thân luôn ở bên cạnh để thức nhắc quý vị.


Hiểu rõ là một điều rất tốt. Nhưng điều quan trọng là phải thật hành. Khi thật hành có điều gì không rõ hay bị trở ngại, xin quý vị đừng ngần ngại cứ trực tiếp hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trao đổi chỉ dẫn thêm cho.


Chúng tôi xin nói rõ thêm, qua các vấn đề mà chúng tôi đã nêu trong tập sách. Về phần nghi thức, chúng tôi chỉ đề cập sơ qua. Vì chúng tôi nghĩ, đa số quý liên hữu ít nhiều đều biết qua. Chúng tôi chỉ chú trọng nói lên phần ý nghĩa của sự thật hành mà thôi. Kể từ khóa tu nầy trở đi, chúng tôi quyết định tập trung vào sự hướng dẫn thật hành nhiều hơn là lý thuyết. Vì phần lý thuyết, chúng ta cũng đã học qua nhiều và mỗi tuần chúng ta cũng đều có nghe quý thầy giảng dạy.Thật ra, Kinh điển của Phật dạy, chúng ta  học hỏi không biết bao giờ cùng. Nên mỗi khóa tu là những cơ hội rất tốt để chúng ta dốc hết tâm lực tập trung vào việc hành trì. Dù có nói, cũng nói trong sự hướng dẫn thật hành. Đó là chủ đích chính của chúng tôi khi biên soạn tập sách nhỏ nầy.


Lời sau cùng, chúng tôi chân thành cám ơn quý vị đã lưu tâm đọc kỹ tập sách nầy. Sau khi đọc qua, kính chúc quý vị sẽ gặt hái nhiều kết quả mà những gì sách nầy nhằm trao đổi hướng dẫn  quý vị.


Trân trọng kính chào toàn thể  quý vị .


Kính chúc mỗi người sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp  trong khóa tu.


Trân trọng.
T.M Ban Điều Hành.
Thích Phước TháiLeave a Reply