Thursday, January 12, 2012

SỐNG CHUNG VÀ CHĂM-SÓC CHO MỘT NGƯỜI BỊ BỆNH TRẦM-CẢM

0 nhận xét

Chăm-sóc hoặc sống chung với một người bị bệnh trầm-cảm không phải là điều dễ-dàng gì.  Am-hiểu những gì phải nói và những việc phải làm là điều có thể khó-khăn. Không phải là điều bất thường khi một người chăm-sóc cảm thấy giận-dữ, có cảm-giác tội-lỗi hoặc sợ-hãi. Dưới đây là một vài bí-quyết thiết-thực để giúp quý vị chăm-sóc cho người bị bệnh trầm-cảm và tự chăm-sóc cho chính mình.


NHỮNG ĐIỀU QUÝ-VỊ CÓ THỂ LÀM

1. Tìm hiểu về bệnh trầm-cảm


Tìm hiểu về bệnh trầm-cảm có thể giúp cho quý-vị hiểu biết tại sao người bệnh hành-xử như vậy. Việc này có thể giúp quý-vị tách chứng bệnh ra khỏi người đó và để nhận thấy rằng thái-độ và lối hành-xử của họ có thể không nhắm vào quý-vị.


2. Dành thì-giờ cho mình


Là người nhà hoặc là bạn-hữu của một người có bệnh trầm cảm, điều quan-trọng là phải tự chăm-sóc lấy mình. Hãy bảo-đảm là quý-vị dành thì-giờ để làm những điều mà mình ưa-thích.


3. Đặt câu hỏi


Khi nói về bệnh trầm-cảm, hãy dùng một phương-pháp thân mật và cởi-mở. Như thử hỏi điều gì có thể giúp bạn nguôi ngoai khi bạn chán-nãn, xuống tinh-thần. Bằng cách tâm-sự cởi-mở, quý-vị đang cho người bệnh biết rằng quý-vị nâng đỡ và quan-tâm đến họ. Quý-vị có thể chia-sẻ những điều mà quý-vị đã tìm-hiểu được qua việc đọc của mình để xem là những điều này có giúp-ích được gì hay không.


4.Tâm sự với người khác


Tâm-sự với bạn hữu hoăc với gia-đình về cảm-giác của quý-vị như thế nào có thể là điều hữu-ích. Nếu như quý-vị bị khó-khăn trong việc thích-nghi và không cảm-thấy thoải-mái để tâm-sự với những người quen biết thì hãy nói chuyện với một chuyên-viên tư-vấn.


NHỮNG TỔ-CHỨC DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM-SÓC

Nếu quý-vị đang chung sống hoặc đang chăm-sóc cho người bị bệnh trầm-cảm, thì có khi quý-vị cảm thấy như bị cô-lập. Những bạn hữu và người nhà có thể không hiểu. Trò chuyện với người nào có cùng hoàn-cảnh có thể là điều có ích. Có những dịch-vụ cung-cấp sự hướng-dẫn và nâng-đỡ cho những ai chăm-sóc những người bị bệnh tâm-thần. Qua những buổi phổ-biến tin-tức và những nhóm hỗ-trợ, quý-vị
có thể trò chuyện với những người có cùng hoàn-cảnh.


ARAFMI
Hiệp-hội dành cho Thân-nhân và Bằng Hữu của những người bị Bệnh Tâm-thần Ill (ARAFMI: Association for Relatives and Friends of the Mentally Ill) cung-cấp một loạt những dịch-vụ dành cho người chăm-sóc những bệnh-nhân tâm-thần. Những dịch-vụ này gồm cả những nhóm hỗ-trợ, những tài-liệu thông-tin, một thư-viện, sự hỗ-trợ qua điện thoại và thăm-viếng tại nhà. • Australian Capital Territory www.arafmi.org Điện-thoại: 02 6231 6530

 • New South Wales www.arafmi.org Điện-thoại: Sydney 02 9805 1883 NSW country areas – Toll free 1800 655 198

 • Northern Territory www.ntarafmi.org.au Điện-thoại: 08 8948 1051

 • South Australia www.users.senet.com.au/~panangga/mhrc T: 08 8221 5166

 • Tasmania www.tased.edu.au/tasonline/mhcrc Điện-thoại: 03 6236 9251

 • Queensland www.arafmiqld.org Điện-thoại: 07 3254 1881

 • Victoria www.arafemi.org.au Điện-thoại: 03 9810 9300

 • Western Australia www.arafmi.asn.au Điện-thoại: 08 9389 9888


CARERS AUSTRALIA

Carers Australia là một tổ-chức vô-vụ-lợi được cống-hiến để thăng-hoa cuộc sống của những người chăm-sóc. Carers Australia là tổ-chức người chăm-sóc toàn quốc, tổ-chức người chăm-sóc cao nhất với tám hiệp-hội thành-viên những Hiệp-hội Người Chăm-sóc tại mỗi Tiểu-bang và Lãnh-thổ. Carers Australia hoạt-động để đề-cao vai-trò quan trọngcủa những người chăm-sóc trong cộng-đồng chúng ta và để giúp-đỡ họ bằng những thông-tin và những nguồn tài-nguyên tốt hơn.


Carers Australia • www.carersaustralia.com.au Điện-thoại: 02 6122 9900,

 • Carers Association of the ACT, www.carersact.asn.au Điện-thoại: 02 6296 9900

 • Carers NSW,www.carersnsw.asn.au Điện-thoại: 02 9280 4744

 • Northern Territory Carers Association,www.ntcarers.asn.au Điện-thoại: 08 8948 4877

 • Carers Queensland,www.carersqld.ans.au Điện-thoại: 07 3843 1401

 • Carers Association of South Australia,www.carers-sa.asn.au Điện-thoại: 08 8271 6288

 • Carers Tasmania,www.carerstas.org Điện-thoại: 03 6231 5507

 • Carers Victoria,www.carersvic.org.au Điện-thoại: 03 9396 9500

 • Carers Western Australia,www.carerswa.asn.au Điện-thoại: 08 9444 5922

 • Counselling and after hours,Điện-thoại: 1800 007 332Leave a Reply