Thursday, January 12, 2012

Buổi Thông Tin Về Sức Khỏe Miễn Phí Cho Dân Brimbank

0 nhận xétMulticultural Health & Support Service và Brimbank City Council


Thân mời anh/chị tham gia buổi thông tin về sức khỏe miễn phí


Chủ đề:        Anh/Chị biết gì về bệnh Viêm gan do siêu vi trùng gây ra?


Tham gia để tìm hiểu về bệnh, cách bảo vệ mình và gia đình


Thời gian:  19 November 2009


4.30pm – 5.30pm (buổi chiều)


Điạ điểm:   Trung tâm cộng đồng Errington


Princess Street, St Albans


Có trà và bánh ngọt trong buổi họp mặt


Để biết thêm thông tin, liên lạc:


Hương Ngô: (03) 9342 9723


Mong gặp qúy anh/chị ở buổi thông tin nàyLeave a Reply