Tuesday, January 10, 2012

Chắp tay

0 nhận xét

Sen búp xin tặng người
Một vị Phật tương lai
(Thiền sư Nhất Hạnh)

Xin nhớ Phật mỗi ngày

Sẽ dứt nỗi khổ ngay.Chắp tay là một lối chào nhau của người con Phật. Lối chào nầy thật đẹp. Sự lễ nghi chào hỏi, tùy theo tập tục của mỗi quốc gia và tôn giáo mà có khác nhau. Riêng về Phật giáo, nhứt là những người tu theo pháp môn Tịnh độ, ngoài sự chào nhau bằng cách chắp tay, họ còn niệm câu A Di Đà Phật nữa. Đây là một sự thức nhắc lẫn nhau để mỗi người nhớ lại tâm nguyện của mình. Lúc nào cũng không quên vị Giáo Chủ mà trong tương lai mình sẽ gặp lại Ngài. Đồng thời, cũng đánh thức tâm thiện của mỗi người, vì mỗi người đều sẵn có tánh Phật.Thuở xưa, Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, đi đâu gặp ai, Ngài cũng bái lạy và nói câu: “Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ là Phật”. Mỗi người ai cũng sẵn có Phật nhân, chỉ  cần chịu khó nhìn lại và cố gắng tu hành dứt trừ hết vô minh phiền não, thì sẽ đạt được Phật quả. Đó là một hạnh nguyện của Bồ tát luôn thức nhắc cho mọi người nhớ lại ông Phật của chính mình. Vì quên Phật của mình, nên chúng ta mãi đi trong luân hồi chịu khổ. Việc làm nầy của Ngài, dù bị người ta mắng nhiếc đánh đập, nhưng Ngài vẫn không thối chí nản lòng. Đây là một hạnh nguyện đáng kính và đáng cho chúng ta noi gương theo.Ngày nay, khi gặp nhau, chúng ta chắp tay chào, đâu có ai chưởi bới đánh đập mình. Thế mà chúng ta còn ít khi chắp tay chào. Giả sử bị người chưởi đánh ta thì sao? Chắc là ta đánh chưởi lại, làm sao ta an nhẫn cho được!Chúng tôi xin đề nghị quý liên hữu trong đạo tràng chúng ta, mỗi khi gặp nhau, chúng ta nên bắt chước Ngài Thường Bất Khinh mà chào nhau bằng cách chắp tay xá và niệm A Di Đà Phật. Khi chào nhau, chúng ta phải thật tâm cung kính, chớ không nên làm cho có lệ, theo kiểu giả dối bề ngoài, trả nợ quỷ thần. Điều nầy, không ai bắt buộc ta phải làm. Ta làm, vì ta ý thức được cái hay, cái đẹp, phát xuất từ tâm ta, nên khi chào nhau cần phải có cung cách và vui vẻ. Mỗi người nên cố gắng thực tập cho mình có thói quen tốt nầy. Đồng thời khi chắp tay, ta nên nhớ là chắp tay lên ngang ngực, không được chắp  thấp lắm hoặc cao lắm.


 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin nói thêm về cách chào của người Phật tử đối với chư Tăng, Ni. Khi chào chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng ta không nên chào một tay. Trong trường hợp, nếu tay ta đang bận xách đồ không thể để xuống được, thì ta chỉ nên cúi đầu chào.  Có người vì chưa hiểu, nên khi chào lại khoanh tay cúi đầu, hoặc chỉ gật đầu. Chào như thế không đúng cách mà phải chắp tay xá chào. Nếu trên tay ta đang cầm quyển kinh, thì tuyệt đối không được cầm Kinh xá chào. Ta chỉ nên cúi đầu chào thôi. Vì thị Kinh như thị Phật, cầm kinh xá chào là mang tội.Lễ nghi tuy là hình thức bề ngoài, nhưng nó cũng biểu lộ tấm lòng cung kính và phép lịch sự của chúng ta.  Điều mà chúng ta cũng cần nên nhớ là khi chào nhau, mỗi người nên chắp hai bàn tay lại theo kiểu hình hoa sen búp.Leave a Reply