Thursday, January 12, 2012

Trong trường hợp nguyên nhân cái chết không được rõ ràng, truyền thống Phật Giáo có chấp nhận việc giải phẫu để khám nghiệm tử thi hay không?

0 nhận xét

Người Việt chấp nhận sự mổ xác để khám nghiệm (autopsy) chỉ khi nào luật pháp bắt buột.

Leave a Reply