Thursday, January 12, 2012

Lời giới thiệu - Chăm Sóc Cho Người Sắp Từ Trần

0 nhận xét

Phật Giáo là tuệ giác và nghệ thuật sống, Phật Giáo luôn nhấn mạnh đến việc làm để hoàn haoeo cuộc đời. Phật Giáo dựa trên thuyết nhân quaoe trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Vì lẽ đó, Phật Pháp không phaoei chỉ dùng trong phút lâm chung, nhưng được áp dụng caoe trong đời sống thường nhật cuoea chúng ta.

Leave a Reply