Thursday, January 12, 2012

Người sắp chết sẽ được lợi lạc hay bị phiền nhiễu nếu có thân nhân hiện diện ở chung quanh họ trong giờ phút lâm chung?

0 nhận xét

Sự hiện diện của thân nhân không ảnh hưởng chi cả, chỉ ngại khi thân nhân có cử chỉ và hành động làm động loạn thân tâm người bệnh. Khóc than tạo thêm lưu luyến, trách cứ làm cho người bệnh nổi sân khí.

Leave a Reply