Sunday, January 8, 2012

Giới thiệu vài nét về chương trình soi sáng cho nhau

0 nhận xét

Là con người sống trong vòng vô minh nghiệp thức, tất nhiên, không ai tránh khỏi những nghiệp quả đau thương. Và cũng không một ai tránh khỏi những lỗi lầm đã gây tạo trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Ðã có lỗi lầm mà biết ăn năn sám hối, thì Phật cho đó là hạng người có hùng tâm dũng khí hướng thượng.


Trong kinh A Hàm đức Phật có nêu ra bốn hạng người trong thế gian:  • Hạng người thứ nhứt là từ tối đi vào tối.

  • Hạng người thứ hai, là từ tối đi ra sáng.

  • Hạng người thứ ba, là từ sáng đi vào tối.

  • Hạng người thứ tư, là từ sáng đi vào sáng.


Qua bốn hạng người mà Phật đã nêu trên, thử  chúng ta kiểm điểm lại mình thuộc hạng người nào. Nếu chúng ta không khéo tu để rơi vào hạng người thứ nhứt là từ tối đi vào tối, thì thật là nguy hiểm tai hại vô cùng. Hầu hết chúng ta đều muốn làm hạng người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Bóng tối là dụ cho vô minh vọng chấp, ngục tù, đau khổ. Ánh sáng là dụ cho trí tuệ, hỷ xả, an vui, hạnh phúc. Có bước ra khỏi bóng tối si mê, thì đời ta mới mong thoát khỏi những ngục tù khổ đau hệ lụy.


Tư duy qua những lời Phật dạy trên, chúng tôi thiết nghĩ, có lắm người vì một phút giây do vô minh chủ động sai khiến không làm chủ được bản tâm, nên sân si nổi lên, lửa lòng bốc cháy dữ dội, rồi gây ra cái cảnh đau thương thảm họa khốc hại làm khổ mình khổ người. Rồi cũng vì si mê che mờ lý trí nên người ta mới gây ra những cảnh phạm pháp tù tội. Ðó là những thảm cảnh đã và đang xảy ra hằng ngày của xã hội loài người hiện nay. Khi tỉnh giác biết đó là một lỗi lầm sái quấy rất lớn, nên người ta tự nguyện với lòng thề không bao giờ tái phạm. Ðó là hạng người từ tối bước ra sáng.


Cũng có lắm ngưòi trải nghiệm qua bao nhiêu thăng trầm lên voi xuống chó, dạn dày sương gió, nếm đủ mùi đời, chồng chất biết bao nỗi khổ niềm đau, nay muốn chia sẻ những thăng trầm đó với mọi người, nhưng chưa có được môi trường bày tỏ. Nhứt là họ có ý thiết tha muốn cho những người đương thời cũng như các thế hệ sau biết được những thành công hay thất bại trên đường đời mà họ đã trải qua. Họ muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó để cho mọi người có thêm kinh nghiệm già dặn hơn trong cuộc sống. Ðó là người luôn luôn âm thầm ôm ấp những hoài bão tâm niệm tốt muốn chia sẻ niềm đau hay hạnh phúc với đời.


Cũng có lắm người trải nghiệm những bước thăng trầm vinh nhục trên đường đời và đường đạo. Có những trải nghiệm thật là quý giá, hoặc thật là chanh chua đau thương, nhưng họ chưa có cơ hội để bày tỏ nỗi lòng, qua những cay đắng hay ngọt bùi mà họ đã từng nếm. Nay muốn tìm người chia sẻ trút sạch cho cõi lòng của họ được thanh thoát nhẹ nhàng. Một khi đã bày tỏ chia sẻ rồi, thì chao ôi! Còn gì vui sướng bằng! Ðó là tâm trạng của những người có thiện ý muốn xây dựng đời mình và xã hội theo con đường Chân Thiện Mỹ.


Do những suy tư đó, nên chúng tôi muốn thực hiện chương trình nầy. Sau khi hội thảo trình bày với Thượng Tọa Thích Phước Tấn trụ trì chùa Quang Minh và Ban Ðiều Hành của đạo tràng Quang Minh, về chương trình “Soi Sáng Cho Nhau”, mà chúng tôi đề nghị. Sau khi nghe tôi trình bày về ý hướng nội dung của chương trình nầy, quý vị đó đều tán đồng hưởng ứng. Vì quý vị đó xét thấy, đây là một chương trình rất hữu ích cho mọi người, không phân biệt giai cấp thành phần nào trong xã hội, ai cũng có thể tham gia trong tinh thần trao đổi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm họa phước cho nhau. Sống trên đời nầy, không ai lại không gặp phải những khổ đau hay an hưởng hạnh phúc mà mỗi cá nhân đã trải nghiệm.


Sau khi thảo luận bàn giải, chúng tôi quyết định thành lập “Ban đặc trách phối hợp điều động chương trình”. Chứng minh và cố vấn cho chương trình nầy là Thượng Tọa Thích Phước Tấn. Người thực hiện điều động chương trình là Ðại Ðức Thích Phước Thái. Ngoài ra, còn có các vị khác nằm trong Ban điều hợp, điều khiển chương trình phỏng vấn.


Xét thấy, vì lợi ích chung cho cá nhân cũng như cho xã hội, nên ban tổ chức đã quyết định thực hiện chương trình nầy. Chương trình được mở rộng không phân biệt tuổi tác hay phái tính, bất cứ ai có những trải nghiệm cay đắng hay ngọt bùi trong cuộc đời, nói rõ ra là có những nỗi khổ niềm đau hay có những cơ may phúc duyên nào đó mà chúng ta đã vượt qua chướng nạn. Những điều nầy, từ bấy lâu nay chúng ta cứ mãi ôm ấp nặng trĩu trong lòng không có dịp chia sẻ bày tỏ cùng ai, thì đây là cơ hội tốt để  chúng ta thổ lộ tâm tình với mọi người trong tinh thần trao đổi chia sẻ cho nhau. Chúng tôi thiết nghĩ, việc làm nầy không những vừa có lợi cho mình mà còn đem lại sự lợi ích cho mọi người có thêm kinh nghiệm trong đời sống. Ðó là chúng ta đã khéo ứng dụng tinh thần tự lợi và lợi tha trong đạo Phật vậy.


Quý vị nào muốn hưởng ứng tham gia chương trình hữu ích nầy, xin quý vị đừng ngần ngại cứ mạnh dạn ghi tên tại văn phòng chùa Quang Minh vào mục: “tham gia chương trình Soi Sáng Cho Nhau”. Sau khi ghi tên để tham gia, quý vị sẽ nhận một vài câu hỏi rồi quý vị sẽ căn cứ vào đó mà trả lời cho thích hợp. Nếu quý vị nào trả lời viết thành văn tự, thì chúng tôi sẽ lần lượt cho đăng vào tập Kỷ Yếu hàng năm của đạo tràng.  Còn nếu quý vị nào, không viết thành văn tự mà chỉ ghi những nét chính để trả lời cũng không sao. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu biết rõ hơn về chương trình nầy, xin quý vị đừng ngần ngại cứ liên lạc trực tiếp với Ðại Ðức Thích Phước Thái qua số điện thoại: 93111287.


Chương trình nầy sẽ được thực hiện 2 tháng một kỳ tại đạo tràng Quang Minh vào những kỳ thọ Bát không có kiểm công cứ và sinh nhật. Chúng tôi sẽ ghi rõ lịch trình nầy trên bảng thông báo và có cấp phát tại văn phòng. Và số người tham gia mỗi kỳ là 2 người, mỗi người trình bày 30 phút. Chương trình sẽ được thực hiện thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Những vị đã ghi tên tham gia, Ban tổ chức sẽ liên lạc và đạt thơ mời cũng như cho biết những câu hỏi để quý vị có rộng thời gian chuẩn bị. Nếu số người ghi tên tham gia đông, thì Ban tổ chức sẽ tính theo số thứ tự ghi tên để lần lượt gởi thơ hoặc điện thoại mời.


Ban tổ chức sẵn sàng đón nhận các bạn đến tham gia chương trình nầy và chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe sự đóng góp ý kiến của các bậc tôn trưởng và các bạn, nhứt là các bạn trẻ thân thương. Vì một hoàn cảnh nào đó mà các bạn không may lỡ bước lầm đường, gây ra những nỗi khổ cho mình và người, thì đây là cơ hội tốt nhứt để cho các bạn chia sẻ kinh nghiệm. Việc làm nầy, các bạn sẽ giúp ích cho các bạn trẻ cùng thế hệ và những người có cùng hoàn cảnh không may như các bạn rất nhiều. Mọi người sẽ biết ơn các bạn. Mong lắm thay!Ban tổ chức xin chân thành cám ơn toàn thể quý vị và các bạn và kính mong gặp quý vị cao niên cùng các bạn trẻ trong chương trình hữu ích nầy.


Trân Trọng Kính Mời
Ban Tổ ChứcLeave a Reply