Saturday, January 7, 2012

Đêm Hoa Đăng Huyền Ảo

0 nhận xét

Khi chúng tôi ngồi trong phòng triển lãm tại Đại Hội Tôn giáo Thế Giới vào ngày cuối cùng, thầy Phước Tấn mới báo cho biết là Phật tượng sẽ được đưa về chùa  Quang Minh trong hơn mười ngày tới đây.


Có những điều huyền diệu mà ta không giải thích được. Chúng tôi cũng từng biết thầy là một trong những thành viên hoạt động tích cực cho việc kiến tạo Phật ngọc hòa bình. Chúng tôi lại cũng biết ngôi Đại Hùng Bửu Điện còn đang dỡ dang, thỉnh Ngài về mà không chu toàn là một trọng tội, nên việc không định trước để cung nghinh Ngài là một điều tất yếu. Nay chánh điện mới tuy chưa hoàn tất nhưng tạm thời có thể sử dụng được theo ý muốn.


Vậy là thầy quyết định đưa Phật ngọc về chùa Quang Minh trong một nhân duyên hết sức thù thắng là đúng vào khóa tu Kết kỳ Niệm Phật lần thứ 16. Nó cũng nhằm vào mùa Hè năm 2009 ở Úc, lòng người nở hoa. Đó cũng là điều bất ngờ mà cả thầy và chúng tôi không ai biết trước cả. . Quý thầy đã nói rồi, nơi nào có đầy đủ nhân duyên và phước báo thì nơi đó sẽ có mặt Đức Thế Tôn. Chúng tôi chuẩn bị cấp tốc trong ba ngày trời. Mọi việc đâu vào đấy, chùa Quang Minh tưng bừng lễ hội cung nghinh Phật ngọc hòa bình thế giới vào ngày 23/12/2009.


Mỗi chùa có một lối tổ chức để cung nghinh Phật Ngọc, riêng chùa Quang Minh cuộc đón tiếp Đức Thế Tôn tuy giản dị nhưng không kém phần long trọng. Đạo tràng quy tụ, dân chúng hân hoan.Leave a Reply